Audit Official Portal

 UNIT AUDIT DALAM, UMP

 

 

Visi & Misi

Visi

Visi Unit Audit Dalam adalah untuk memberi perkhidmatan yang dinamik dan progresif dalam usaha membantu pengurusan Universiti mecapai kecemerlangan terutamanya dalam aspek pentadbiran dan kewangan Universiti Malaysia Pahang (UMP).

Misi

Misi Unit Audit Dalam adalah untuk melaksanakan pengauditan secara bebas serta mengemukakan laporan seimbang kepada Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengarah Universiti. Unit Audit Dalam juga bertanggungjawab untuk memastikan objektif Universiti tercapai dengan memberi khidmat nasihat kepada pihak pengurusan untuk menambah nilai dan menambahbaik proses sedia ada.