Audit Official Portal

INTERNAL AUDIT UNIT, UMP

 

 

Section Financial Management

1. Menilai sama ada wujud struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan.
2. Menilai sama ada wujudnya sistem kawalan dalam yang berkesan.
3. Menilai sama ada pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang dan peraturan.
4. Menilai sama ada rekod berkaitan diselenggara lengakap dan kemaskini.