Audit Official Portal

INTERNAL AUDIT UNIT, UMP

 

 

Section Special Management

1. Aktiviti pengauditan merangkumi skop kewangan dan pengurusan yang bertujuan untuk mengendalikan sesuatu kes tertentu dan menyelesaikan masalah-masalah.
2. Semakan yang dilakukan berdasarkan aduan atau arahan daripada Jawatankuasa Audit atau Pengurusan Tertinggi yang diterima dari semasa ke semasa.
3. Mengenalpasti dan mencadangkan penambahbaikan terhadap sesuatu masalah spesifik dalam skop pengauditan kewangan dan prestasi dari masa ke masa.